GG修改器找代码教学思路视频大全

未知 2019-07-09 10:42 0条评论
新手学GG修改找代码教程 (共23课)第一课:GG第二课:精确数值查找第三课:属性面板的修改第四课:浮点数的查找第五课:范围的搜索第六课:联合搜索第七课:另类改伤第八课:充值的修改第九课:时间跳跃修改方法第十课:自卫成真第

新手学GG修改代码视频教程 (共23课)

53.png

第一课:GG的认知      https://v.qq.com/x/page/t0537g9atdq.html

第二课:精确数值查找    https://v.qq.com/x/page/n05303z4sjx.html

第三课:属性面板的修改   https://v.qq.com/x/page/t053091yk74.html

第四课:浮点数的查找    https://v.qq.com/x/page/a0530f4maff.html

第五课:范围的搜索    https://v.qq.com/x/page/j0530geh4eb.html

第六课:联合搜索       https://v.qq.com/x/page/h0530qaezxz.html

第七课:另类改伤       https://v.qq.com/x/page/h05306ezwiw.html

第八课:充值的修改      https://v.qq.com/x/page/m0530v2p85d.html

第九课:时间跳跃修改方法 https://v.qq.com/x/page/q0530nksrb1.html

第十课:自卫成真        https://v.qq.com/x/page/i0530f5r18v.html

第十一课:通过人物等级改伤 https://v.qq.com/x/page/y05304enuvo.html

第十二课:技能伤害的修改  https://v.qq.com/x/page/h05301eruya.html

第十三课:修改技能等级   https://v.qq.com/x/page/c0530rkw7b2.html

第十四课:无限技能    https://v.qq.com/x/page/k0530agvugk.html

第十五课:公式溢出     https://v.qq.com/x/page/p0530atoi3k.html

第十六课:附加属性的修改 https://v.qq.com/x/page/r0530o7cv6i.html

第十七课:修改内存值   https://v.qq.com/x/page/r0530xlows6.html

第十八课:过检测(一) https://v.qq.com/

GG修改器:https://www.lanzous.com/b736825
密码:qpoiu

GG修改器使用教程
第一部:打开修改器,选择模拟空间32位.
第二部:有root选择根,无root选择无根,无根得需要框架。
第三部:给悬浮窗权限
然后就可以用啦。


相关文章
评论留言